VALTEL D.O.O.

Podjetje Valtel d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2008 z visoko usposobljenimi kadri s področja telekomunikacij in IT-ja. Imamo kadre s strokovnimi izpiti s področja elektrotehnike in ISO certifikatom 27001 glede varnosti v omrežju.

Podjetje razpolaga z vsem potrebnim znanjem in opremo za potrebe izgradnje telekomunikacijskih omrežij od načrtovanja, projektiranja do končne izvedbe.

Optična omrežja

Izvajamo celoten nabor storitev od načrtovanja do izgradnje optičnega omrežja vključno z vzdrževanjem aktivne opreme.

Projektiranje, nadzor

Izvajamo različna projektiranja s širšega področja telekomunikacijskih omrežij. Nekaj področjih katera zajemamo v svoji ponudbi:

Radijski sistemi

Izvajamo celoten nabor storitev od načrtovanja do izgradnje radijskih sistemov vključno z vzdrževanjem aktivne opreme.