Optična omrežja

Izvajamo celoten nabor storitev od načrtovanja do izgradnje optičnega omrežja vključno z vzdrževanjem aktivne opreme.

 • Projektiranje TK omrežij vključno z aktivno opremo
 • Pridobivanje služnosti, soglasij in ostalih potrebnih dovoljenj
 • Izvedba geodetskih posnetkov in vpis v GJI
 • Izvedba optičnih in LAN omrežij v objektih
 • Vključevanje FTTH naročnikov
 • Uvlačenje in vpihovanje optičnih kablov
 • Spajanje optičnih vlaken
 • Meritve na optičnih omrežjih

Projektiranje, nadzor

Izvajamo različna projektiranja s širšega področja telekomunikacijskih omrežij. Nekaj področjih katera zajemamo v svoji ponudbi:

 • Načrtovanje pasivnega dela omrežij (optičen del, pasivni del omrežja)
 • Izbira optimalne aktivne opreme glede na velikost in funkcionalnost omrežja
 • Izdelava celovitih rešitev v TK omrežjih
 • Projektiranje elektro omrežij
 • Nadzor elektro in telekomunikacijskih omrežij

Radijski sistemi

Izvajamo celoten nabor storitev od načrtovanja do izgradnje radijskih sistemov vključno z vzdrževanjem aktivne opreme.

 • Načrtovanje radijskih povezav točka – točka in točka – več točk
 • Frekvenčno planiranje
 • Urejenja dokumentacije za zakup radijskih frekvenc
 • Izdelava projektne dokumentacije
 • Montaža in vzdrževanje radijskih sistemov
 • Svetovanje in pomoč pri izbiri radijskih sistemov
 • Izvedba projekta na ključ (gradbena in kovinarska dela, pridobivanje dovoljenj, izdelava projektov, montaža, meritve,...)

TK oprema

Izvajamo celoten nabor storitev od načrtovanja aktivne opreme do vzdrževanja aktivne opreme.

 • svetovanje pri izbiri najustreznejše aktivne opreme
 • Izvajanje testov in primerjava opreme različnih proizvajalcev
 • Izdelava projektne dokumentacije
 • Inštalacija in konfiguracija opreme
 • Izvajanje nadgradenj in vzdrževanje opreme